Service (Design) Thinking

Philips in transitie van product naar solutionsorganisatie

Servitization is de weg die veel productorganisaties inslaan. Onderzoek heeft aangetoond dat de eerste stappen in de transitie hoopgevend zijn, maar dat het daarna lastiger wordt. Wij verkennen met Philips hoe zij deze uitdagingen oppakt nu traditioneel onderhoud en zelfs lifecycle services onvoldoende zijn om de omslag te maken. De klant vraagt om professional en managed services, zoals consultancy, IT services en educatie. Of zoals in het geval van een zorginstelling het volledige beheer van de klinische infrastructuur. Andere capabilities zijn nodig om deze services te kunnen ontwikkelen (service design), verkopen (een doorlopend proces) en het leveren van de verschillende services (al dan niet remote). Een prachtige case om met en bij Philips te verkennen wat de transitie van product- naar service-organisatie inhoudt.