Toekomstdenken voorspellen, voorzien en verzinnen

Een wereld met twee gezichten

Wat doen we als we door allerlei ontwikkelingen de grip kwijt raken? Als technologie een web om ons heen weeft? Waardoor alles verbonden is, gemeten wordt en de fysieke en de virtuele werkelijkheid in elkaar overlopen? Als door COVID-19 veel van die veranderingen nog in een hogere versnelling komen? Het creëert onzekerheid, onduidelijkheid. We komen in een wereld met twee gezichten. Een van open grenzen, en een die ‘locked down’ is. Een waar we vertrouwen op onze emotie, en een waar de wetenschap domineert. We hebben meer data en feiten dan ooit, maar zijn nog nooit zo onzeker geweest. Het leidt tot polarisatie. Conservatieven en progressieven staan tegenover elkaar. Het is de wereld waarin wij leven, waarin wij werken, waarin onze organisatie zijn weg dient te vinden.

Christine Boland, toonaangevend trend analist en tien jaar lang een van de hoofdauteurs van de TrendRede neemt ons mee in wat er verandert en gaat veranderen. Samen met futuroloog Bart Götte gaat ze ons helpen de Tijdgeest te vatten en signalen van verandering te zien en duiden. We bekijken welke krachten in de polariserende wereld deze trends vooruit stuwen, afremmen en blokkeren. We verkennen volgens welke patronen deze veranderingen zich in het verleden, heden en mogelijk de toekomst gaan voltrekken.
En leren met de principles of progress, kennis van onze purpose en ons DNA als organisatie en als mens, te bepalen hoe we op concrete wijze onze organisatie vanuit eigenheid kunnen verbinden met de behoeften van de klant in een veranderende Zeitgeist. Hiertoe gaan we aan de slag met twee zeer handzame canvassen. In teams gaan we die invullen voor door jullie te kiezen organisaties. Ze leveren een rijk beeld op van hoe we ons kunnen verankeren in een turbulente, complexe, onzekere, vijandelijke wereld!

Download de uitnodiging