Continuous Innovation

Hoe krijgen we het gedaan?

Aan de slag met een open framework (COIN) voor continuous (CO) innovation (IN) onder leiding van Arent van ’t Spijker (Blinklane). Arent is expert op het gebied van data en van het succesvol maken van innovaties voor tal van organisaties. Het framework bevat diverse best practices in innovatie en state of the art insights uit management en wetenschappelijke literatuur. Het framework is bedoeld om (middel)grote organisaties te helpen continu te ontwikkelen (ideeën, valideren, experimenteren), op te schalen en innovaties in te bedden in de bestaande organisatie. Met andere woorden, om een continue Return on Innovation te creëren.

Het is een organisatiebreed, lichtgewicht en transparant proces om ideeën uit interne en externe bronnen te vangen, te assessen, te organiseren voor de kortst denkbare lead time, bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen, innovaties te kunnen opschalen, een portfolio van innovaties te kunnen managen en te alignen met de bedrijfsstrategie!

We krijgen inzicht in dit framework, in ervaringen van andere organisaties en verkennen wat je er zelf mee kunt. Immers, innovatie is al lang geen ‘one time hit game’ meer, een uitkomst uit een trial and error proces, maar het resultaat van leiderschap en een continue fl ow van ideeën en innovaties, die goed wordt georganiseerd. Hoe je leiderschap en deze fl ow bij elkaar brengt gaan we meteen in de praktijk brengen met COIN in deze Yellow Cats sessie!

Download hier de presentatie
Download hier het verslag
Download hier het Continuous Innovation Framework

De uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier te vinden