Excellent leiderschap in onzekere tijden

Mobiliseren om te bouwen aan een stevige toekomst

Gedistribueerd leiderschap, visionair leiderschap, facilitair of dienend leiderschap! Het zijn de leiderschapsvormen waarvan hoog wordt opgegeven. Zeker in onzekere, complexe, ambigue omgevingen. Maar is dat ook zo als de omgeving te turbulent en te vijandig wordt? Neemt dan de roep om sterk leiderschap niet toe? In deze bijeenkomst verkennen we hoe excellent leiderschap er in onzekere tijden uitziet. Welke kenmerken en kwaliteiten horen bij leiderschap dat ook in onzekere tijden innovatie stimuleert en aanzet tot gezamenlijk bouwen aan een stevige toekomst?

Arjan ter Linden van The Human Effect neemt ons mee op een verrassende ontdekkingstocht. Juist in turbulente tijden is het waardevol om niet meteen te handelen. Een korte crisis vraagt een sterke leider die snel beslist. Bij langdurige onzekerheid en turbulentie gaat het juist om het mobiliseren van alle betrokkenen om samen te bouwen aan een stevige toekomst. Aan de hand van Theory U van Otto Scharmer gaan we in op hoe je een winnende coalitie bouwt waarmee je dit mogelijk maakt en welke uitgangspunten helpen om tot fundamentele en duurzame vernieuwing te komen.

Download de uitnodiging