Toekomst van Transities

Anticiperen en manoeuvreren om complexe systemen te veranderen.

De komende jaren zullen in het teken staan van transities. We zullen geconfronteerd worden met structurele veranderingen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Het is onmogelijk om deze complexe uitdagingen aan te pakken met lineair denken. Bij de start van een transitievraagstuk is het antwoord nog onbekend en de obsessie om alles vooraf te willen begrijpen en beheersen moet worden losgelaten.

Het benaderen van systeemtransities vereist alternatieve denkwijzen, andere leidende verhalen, relaties, structuren en interventies. In deze sessie hebben we vanuit de systeemtheorie een aantal van deze denkwijzen en bijbehorende handelingsperspectieven verkend.

Hieronder zijn de presentaties, artikelen en foto's van de bijeenkomst 'Toekomst van Transities' van 6 april 2023 te vinden:
Aanvullende artikelen: