Nudging

Aan de slag met gedragsverandering van jezelf en anderen.

 

In de huidige wereld worden we door geopolitieke, ecologische, maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen regelmatig voor het blok gezet. Gedragsverandering is een must; van consumenten, bedrijven, overheden en alle mensen die daarbinnen werken. Maar het is ook lastig: 80% van de mensen maakt goede voornemens, slechts 8% maakt ze waar.

Gelukkig biedt gedragswetenschap, waar sociologische inzichten gecombineerd worden met kennis van psychologie en hersenwerking, steeds meer soelaas. In deze gedragswetenschap worden uiteenlopende aanvliegroutes onderscheiden om gedrag te beïnvloeden; een daarvan is het welbekende ‘nudging’. 

Tijdens deze sessie hebben wij ontdekt welke technieken er zijn binnen de gedragwetenschap en hoe deze kunnen worden toegepast.

Hieronder is de presentatie, uitnodiging en het verslag van de bijeenkomst 'Nuding' van 7 februari 2023 te vinden: