Vitale vernieuwingscoalities

Succesvol samen bouwen aan vernieuwing (i.s.m. de TU Delft)

De uitdagingen waar we voor staan en de kansen die we zien in de markt vragen om over de grenzen van onze eigen organisaties heen te kijken. Open innovatie en samenwerken scoren al jaren hoog als belangrijke succesfactoren voor innovatie. We hebben allemaal onze ervaringen met samenwerken. We kennen succesverhalen en ook frustraties en mislukkingen. Samenwerken vindt plaats op drie niveaus: van activiteitenrelaties en betekenisgeving. Om vitale vernieuwingscoalities te smeden is het belangrijk om op alle drie niveaus het netwerk te ontwikkelen. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar in een samenwerking echt begrijpt? En dat je elkaar ook weet te vinden als het even moeilijk wordt, zonder dat je in de valkuil trapt om alleen samen te werken met soortgenoten of iedereen in dezelfde mal te duwen. Want juist de diversiteit van de verschillende partners biedt waarde. Een sessie rondom de vraag hoe coalities te realiseren die samen succesvol bouwen aan vernieuwing.

Mirella Minkman reikt ons een theoretisch denkkader aan. Zij is bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg’ en voorzitter Raad van Bestuur bij Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg. Haar onderzoek over niveaus van samenwerking, netwerkgovernance en het belang van een gedeelde waardenset voor het succes van vernieuwingscoalities vormt het houvast voor de middag.

Download de uitnodiging

 

 

Deze bijeenkomst is gewisseld met de bijeenkomst van 2 december 2021 met als onderwerp Wordt Metaverse de toekomst?