Met speltheorie naar een dynamische strategie

Denken in zet en tegenzet, in een onzekere, complexe wereld

In een dynamische wereld formuleren we nog te vaak statische strategieën, die niet frequent genoeg worden herzien. Het zet veel organisaties op achterstand in de concurrentiestrijd. Veel manieren zijn denkbaar om hier iets aan te doen; het helpt al door te denken als schakers. Zij kijken meerdere zetten vooruit, denken in alternatieven, maar bovenal nemen mee hoe de andere partijen op hun beslissingen kunnen reageren of acteren. In het strategievak wordt de speltheorie gebruikt om in zet en tegenzet te denken, verschillende spelstrategieën te onderscheiden en te bekijken welke tot de beste resultaten leidt. In deze sessie leggen we ten eerste op een laagdrempelige wijze uit hoe de speltheorie zich ontwikkeld heeft en zich nog steeds ontwikkelt.

De tijd van de simpele speltactieken is voorbij; je hoeft niet langer te kiezen tussen de tactieken ‘vluchten’, ‘niets doen’ of ‘aanvallen’. Er zijn er nu veel meer (denk aan beslisbomen) en tegenwoordig wordt er bijvoorbeeld ook meer rekening gehouden met ervaringen uit het verleden (voor de liefhebbers: Bayesiaanse statistiek, het multi armed bandid algoritme).

Ten tweede gaan we aan de slag. We gaan een serious game spelen; ontdekken wat eenieder zijn spelstrategie is, en waar je daarmee komt. Het levert praktisch inzicht op, dat direct toepasbaar is in veel situaties in de eigen praktijk.

Met de speltheorie naar een dynamische strategie


DATUM & TIJD

17 september 2024, 15.30 - 21.30 uur.

SPREKERS
Prof. dr. Ed Peelen, een wetenschapper en een spreker die een case behandelt.

LOCATIE
UvA Academy
Roeterseilandcampus - Gebouw P
Plantage Muidergracht 24, 1018 TV Amsterdam.